top of page

ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง มาตราฐาน ISUZU

รับรถ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง อีซูซุสุวรรณภูมิ ลาดกระบัง
รับรถ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง สุวรรณภูมิ
ศูนย์บริการซ่อมสี และตัวถัง
มีทั้งหมด 3 สาขา
  • บริษัท  อีซูซุสุวรรณภูมิ  จำกัด  
            (อ่อนนุช-ลาดกระบัง)  เบอร์โทรนัดหมาย. 081-147-6868,      02-181-2115-20  # 152
  • บริษัท  อีซูซุสุวรรณภูมิ มอเตอร์  จำกัด 
             (แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ)  เบอร์โทรนัดหมาย. 081-147-8800,   098-827-4633
  • บริษัท  อีซูซุแสงหงส์ลิซซิ่ง  จำกัด    
            (ฉะเชิงเทรา )  เบอร์โทรนัดหมาย. 038-824-054, 081-147-5533
ประกันภัยที่ศูนย์บริการซ่อมสี และตัวถังรับมีดังนี้..
  • วิริยะประกันภัย
  • ธนชาตประกันภัย
  • คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
  • มิตรแท้ประกันภัย
  • เมืองไทยประกันภัย
ประกันภัย อื่นๆ โปรดติดต่อ 081-147-6868
bottom of page